NABÍDKA SLUŽEB

PRONÁJEM

PRONÁJEM

kanceláře, sklady, výrobní prostory
odstavné plochy ..

SYPKÉ MATERIÁLY

SYPKÉ MATERIÁLY

prodej: kamenivo, písky , štěrky, recykláty ...

v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Průmyslová zóna Tymákov

Průmyslová zona Tymákov je umístěná nedaleko Plzně s dobrou dopravní dostupností (2 km) na dálnici D5 Praha / Rozvadov, sjezd 67 - Plzeň, Ejpovice.

 

 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023238:  

 

„Nakládání s SDO ve společnosti Průmyslová zóna Tymákov s.r.o.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení rypadlo-nakladače vybaveného doplňkovým recyklačním příslušenstvím v podobě třídící lopaty a hydraulického kladiva. Tato technologie bude využita k recyklaci stavebních a výkopových odpadů v rámci drobné stavební činnosti, kterou společnost provozuje v rámci správy a údržby areálu. Sníží tak objem stavebních odpadů, které je případně v současné době nucena ukládat na skládku v souladu s platnou legislativou.

Projekt řeší problém likvidace stavebních odpadů, které společnost produkuje v rámci vlastní činnosti. Společnost v současné době není schopna ani základním způsobem stavební odpady recyklovat, a proto musí za likvidaci těchto odpadů platit specializovaným firmám v rámci skládkování. Příčinou problému je chybějící vlastní technologické vybavení, které by mohlo být využito k recyklaci stavebních odpadů.

Díky realizaci projektu získá společnost univerzální technologii, která bude zcela dostatečná ve vztahu k objemu realizované recyklace stavebních a výkopových odpadů.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021. 

Společnosti využívající náš areál

Pellet stoves and wood burning stoves and fireplaces from THERMOROSSI